English version

Literatura Ludowa 2/2002

Artykuły

Adrian Mianecki
Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych

Irena Seiffert
Las zdefiniowany polskimi przysłowiami

Krystyna Nowak-Wolna
Recytacja a zabawa

Recenzje

Jan Kurek
Muzyka ludowa Polabian i Łużyczan
Zbigniew Kościów, Muzyka Polabian i Łużyczan. Wybór informacji, Opole 1999

Joanna Bar
Czy i co zrozumieli?
Janine Wedel, The private Poland, Warszawa 1986

Eliza Małek
Nowa edycja osiemnastowiecznych bajek rosyjskich

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl