English version

Literatura Ludowa 1/2002

Artykuły

Piotr Kowalski
Co się czuje, kiedy się niczego nie czuje. O pewnym wyobrażeniu w kulturze popularnej

Marcin Brocki
O języku emocji

Magdalena Sztandara
„Dotknięcie” Natury

Arkadiusz Metelski
„Reklamowy świat zmysłów” w interpretacji antropologicznej

Zbigniew Libera
Etnografia zmysłów

Michał Błażejewski
„Siódme zmysły”. Dywagacje niemuzykologiczne -za to w formie suity na instrument solo

Recenzje

Bartłomiej Kozera
Wzrok czy słuch? Kilka uwag na marginesie rozważań Jadackiego i Gołaszewskiej
Jacek J. Jadacki, Polskie archetypy filozoficzne. Szkic hermeneutyczny, [w:] Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków – Warszawa 1993; M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa-Kraków 1997

Ewa Madeyska
O ciężarze właściwym słów, czyli o klątwie i klęciu
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000

Małgorzata Różewicz, Jaką wiedzą o kulturze polskiej dysponujemy
Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, Kongres Kultury Polskiej 2000. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000, pod redakcją Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza, Wrocław 2000

Korespondencja

Aleksandra Matyukhina
W krzywym zwierciadle

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl