English version

Literatura Ludowa 6/2001

Artykuły

Katarzyna R. Łozowska Kresowa ziemia rodzinna w prozie polskiej o pierwszej wojnie światowej

Janusz M. Kupczak Prasa i książki polskie na Ukrainie radzieckiej w latach 1920-1939

Eleonora Hawryliuk Subkultura studencka dzisiejszego Lwowa

Jan Prokopiuk Folklorystyczny wizerunek Aleksandra Łukaszenki

Recenzje

Janusz M. Kupczak i Ałła Witwicka
Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi
Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi
Rozmawiały i opatrzyły komentarzem Bogumiła Berdychowska
i Ola Hnatiuk, Lublin 2000

Agnieszka Monies-Mizera „A niewidomi będą śpiewać”.
Fenomen ukraińskich wędrownych śpiewaków i muzyków
Natalie Kononenko Ukrainian Minstrels. And the blind shall sing,
M. E. Sharpe, Armonk, New York, London, 1998

Czesław Hernas Zarys biblii ludowej
Magdalena Zowczak Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000

Helena Giebień „Czy kraj tam piękniejszy…”.
Zdzisław Julian Winnicki Szkice i obrazki zaniemeńskie,
Wrocław 2000

Antoni Serednicki Ludowy epos Ukrainy
J. M. Kasjan, Na ciche wody. Ludowy epos Ukrainy, Toruń 2000.

Aleksandra Jawornicka Postsowieckie refleksje o sowieckim Lwowie, Aleksandra Matyukhina, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990, Kraków 2000

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl