English version

Literatura Ludowa 4-5/2001

Artykuły

Katarzyna Jankowska-Marcol Religijność ludowa a obraz świata (na przykładzie Wisły i Trójwsi Beskidzkiej)

Aleksandra Szlagowska Elementy kultu i symbole Ziemi w polskiej obrzędowości ludowej

Magdalena Machowska Bronisława Wajs – Papusza. Między mitem a biografią

Anna Grażyna Piotrowska Fascynacja folklorem Indian w Stanach Zjednoczonych na przełomie wieków XIX i XX i jej wpływ na muzykę artystyczną

Małgorzata Różańska Inspiracje folklorem murzyńskim w Umiłowanej Toni Morrison

Agnieszka Dębska Strajk z perspektywy uczestnika – poezja Sierpnia 1980

Recenzje

Czesław Hernas, Ossolińskie monografie kulturowe Piotr Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000

Roch Sulima, Kto dzisiaj jest błaznem?
Monika Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000

Jolanta Ługowska Dolnośląska kultura ludowa – tradycja i współczesność Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur, Wrocław 2000

Małgorzata Gruchoła Rodzina, młodzież, regionalizm Rodzina, młodzież, regionalizm, Ciechanów 2000

Anna Milerska Drugi zbiór amerykańskich legend miejskich Jana Harolda Brunvanda, Jan Harold Brunvand, The Choking Doberman and Other New Urban Legends, New York, London l984

Jerzy Madejski, Wiosna, lato, jesień, zima Maria Gołaszewska, Święto wiosny. Ekoestetyka – nauka o pięknie natury,
Kraków 2000

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl