English version

Literatura Ludowa 3/2001

Artykuły

Joanna Panasiuk, Echa średniowieczne w popularnych pasyjnych pieśniach kancjonałowych
z przełomu XVII i XVIII wieku

Dobrosława Grzybkowska, Gry fabularne – ontologia, komunikacja, zjawisko społeczno-kulturowe

Magdalena Sztandara, Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie
i powracaniu do korzeni

Recenzje

Piotr Kowalski , Historia natury w kulturze
Jacek Kolbuszewski, Znaczenia i wartości przyrody polskiej,
Wrocław 2000

Elżbieta Teresa Filip O stroju ludowym inaczej
Teresa Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce,
pod redakcją naukową Anny Kowalskiej-Lewickiej,
Wrocław 1995

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl