English version

Literatura Ludowa 6/2000

ARTYKUŁY

Olga I. Czarina, Anna S. Łarionowa
Ze skarbnicy jakuckiego folkloru

Jerzy Litwiniuk
Od tłumacza

Andrian A. Borisow
Folklor historyczny Sacha. Typologia postaci naczelnika klanu

Władimir M. Nikiforów
Erkinowie dawnych Jakutów

Nikołaj W. Jemielianow
Oloncho o synu klaczy Dyyraj Bergen
(Źródła wątku)

Anna S. Łarionowa
Muzyka jakuckich oloncho

Jekatierina N. Romanowa
Obrzędy dzieciństwa: dziecko i „osobna mowa” (przyczynek do problemu .języka naturalnego” w tradycji sakralnej Jakutów)

Świetlana D. Muchoplewa
„Pieśń bóstwa” jako typ narracji w pieśniach wypowiadanych w imieniu „Ja” bohatera (Przyczynek do typologii gatunków folkloru Ajnów i Jakutów – Sacha

Igor S. Jemielianow
Folklor ludów Jakucji w utworach beletrystycznych Wacława Sieroszewskiego

Agafia J. Zacharowa
Mikołaja Witaszewskiego opis szamanizmu u Jakutów

Żanna K. Lebiediewa
Tradycja pieśniarska subetnosów na obszarach polarnych północno-wschodniej Syberii

Olga I. Czarina
Obrzęd i pieśni weselne Rosjan nad Leną

RECENZJE

Włodzimierz Wysoczański
Endoetnonimy Sacha
Andrian A. Borisow , Jakutskije ułusy w epochu Tygyna, Jakuck 1997

Włodzimierz Wysoczański
Lingwistyczne aspekty etnogenezy Sacha Anatolij Ignatiewicz Gogolew , Jakuty (problemy etnogeneza i formirowanija kultury), Jakuck 1993

Maria Magdalena Kośko
Przekazywać szamański dar
Nina Dmitrijewna Wasiliewa, Szamanizm Jakutów w latach 20-tych i 30-tych XX wieku, Jakuck 2000

Maria Magdalena Kośko
O historii narodu Sacha
Anatolij Ignatiewicz Gogolew, Istorija Jakutów, Jakuck 2000.

Mirosław Marczyk
Tradycyjna odzież Jakutów
Rimma. Siemionowa. Gawriliewa, Odeżda narada Sacha końca XVII -serediny XVIII wieka, Nowosybirsk 1998.

Zbigniew Wójcik
Polscy badacze kultury Jakucji
Ssylnyje poliaki w Jakutii: Itogi, zadaczi, issledowanije priebywanija.
Sbornik naucznych trudów, Jakuck 1999.

Zbigniew Wójcik
Wznowienie Szkiców Adama Szymańskiego
Adam Szymański, Szkice. Wstęp i opracowanie Bogdan Burdziej, Kraków 1998.

Wiktoria Śliwowska
Polonika w pracach badaczy jakuckich
Polaki w Jakutii. Matieriafy nauczno-prakticzeskoj konfieriencji, Jakutsk 19 sientiabria 1997 goda, Jakuck 1998; Ssylnyje Polaki w Jakutii: itogi, zadaczy, issledowanije priebywanija. Sbornik naucznych trudów, Jakuck 1999.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl