English version

Literatura Ludowa 4-5/2000

ARTYKUŁY

Michał Błażejewski
Baśnie braci Grimm i muzyka

Lauri Honko
Awatary eposów

Aldona Judina
Kazachska bajka ludowa. Próba klasyfikacji

Krystyna Kossakowska-Jarosz
Motyw kobiety w literaturze śląskiej w XIX wieku

Jolanta Ługowska
Baśnie Oskara Miłosza wobec ludowej tradycji

Wiesław Olkusz
Baśń – cudowność – fantastyka. Refleksje Marii Unickiej na tle pozytywistycznej pedagogiki oraz krytyki literatury dla dzieci i młodzieży

Faith Wigzell
Ciągłość i zmiana w kulturze rosyjskiej: przypadek fizjonomiki i chiromancji

RECENZJE

Roch Sulirna
Szkice z antropologii współczesnej
Czesław Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998

Wojciech Michera
Problematyczna tożsamość prawdy
Czesław Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998

Jolanta Ługowska
Literatura XX wieku wobec dokumentu
Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999

Leszek Dzięgiel
„Teatr elektryczny” w śląskiej kulturze popularnej
Filmowe światy. Z dziejów X Muzy na Górnym Śląsku, red. Antoni Gwóźdź, Katowice 1999

Wojciech Jajdelski
Czy jest możliwa historia przekładu? Anthony Pym, Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing, 1998

Justyna Deszcz
Bestseller z Krainy Czarów
The Oxford Companion to Fairy Tales. The Western Fairy Tale Tradition from Medieval to Modern, pod red. Jacka Zipesa. Oxford University Press, Oxford 2000

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl