English version

Literatura Ludowa 2/2000

ARTYKUŁY

Iwona Kabzińska
Przestrzeń – Pamięć – Tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych Kresów Wschodnich

Anna Gemra
Gabinety strachu. O horrorze w sztuce i literaturze

Marek Oziewicz
Rozważając fantasy. Diany Waggoner propozycje typologii odmian gatunku

Maja Pawłowska
Francuskie listowniki dla ludu (XVII-XVIII w.)

RECENZJE

Maciej Eder
O problemach współczesnej folklorystyki
Folklorystyka na przełomie wieków, pod red. K D. Kadłubca, Cieszyn 1999

Joanna Bar
Opowieści starych manuskryptów
Ferdinannd Anders und Maarten Jansen, Mexiko. Alte Handschriften beginnen zu sprechen. Staatliches Museum für Völkerkunde in München, München 1999

Władysław Masiarz
Ksiądz Faustyn Ciecierski w nerczyńskiej katordze 1798-1801
Faustyn Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. Do druku przygotowali A. Kuczyński i Z. J. Wójcik, Wrocław 1998

Leszek Dzięgiel
W miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dawno temu Halina G e r l i c h, Cykle ludzkiego życia – od narodzin do śmierci, Katowice 1998

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl