English version

„Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga”

W latach 1968 – 1998 istniała przy PTL Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (DWOK), która wydała 62 tomy. W 1998 powstała samodzielna placówka w Poznaniu: Instytut im. Oskara Kolberga. Kontynuuje on prace nad dziedzictwem wybitnego etnografa i wydaje kolejne tomy DWOK. Do chwili obecnej w sumie ukazały się 82 tomy.

http://www.oskarkolberg.pl/

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl