English version

Anna Weronika Brzezińska, dr, etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Absolwentka poznańskiej etnologii i Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie.

Praca: adiunkt w Zakładzie Etnologii Polski, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktor naczelna Atlasu Polskich Strojów Ludowych, członkini redakcji Przeglądu Wielkopolskiego

Członkini Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy

Od roku 2008 skarbnik przy ZG PTL

Zainteresowania: Badania terenowe prowadziła na Kociewiu, Podkarpaciu, Kurpiowskiej Puszczy Białej, w Wielkopolsce i na Żuławach. Kierunki badań: dziedzictwo kulturowe polskiej wsi i przemiany wiejskiego krajobrazu kulturowego, konstruowanie tożsamości regionalnej w warunkach przerwanej ciągłości kulturowej, współczesny ruch regionalny i animacja kultury lokalnej, współczesne inspiracje polskim folklorem i sztuką ludową we wzornictwie przemysłowym, społeczny kontekst funkcjonowania tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.

Publikacje:

 • Edukacja regionalna, Red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska. Warszawa 2006.
 • Brzezińska A. W., Słojkowska-Affelska S.: Współczesna twórczość ludowa Puszczy Białej, w: Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu t. VII, s. 273-297. Pułtusk 2007.
 • Brzezińska A. W., Wosińska M.: Nieistnienie folkloru kociewskiego. Dokumentacja tańców kociewskich przez Witolda Nalepę, „Rydwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2008, nr 1(3), s. 225-235.
 • Brzezińska A. W.: Mieszkając na Żuławach…Tożsamości kulturowe mieszkańców regionu, [w:] Jesteśmy stąd – dom na Żuławach, red. Małgorzata Grosicka, Malbork 2008.
 • Brzezińska A. W.: Specjaliści od kultury ludowej?, „Nauka” 2009, nr 3, s. 155-172.
 • Edukacja kulturowa. Przestrzeń – kultura – przekaz, Red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak. Wrocław: 2009.
 • Żuławy. W poszukiwaniu tożsamości. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 15 listopada 2008 roku przez Odział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie, Red. A. W. Brzezińska, Pruszcz Gdański – Gdańsk 2009.
 • Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się Red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak. Wrocław: 2010.
 • Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, Red. A. W. Brzezińska, J. Poczobut, Pruszcz Gdański-Gdańsk 2010.
 • Brzezińska A. W.: Rola społeczności lokalnej w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej, „Twórczość ludowa” 2010, nr 4, s. 17-21.
 • Brzezińska A. W.: Wakacje z koronką. Oferta kształcenia w zakresie rękodzieła (wybrane przykłady), w: Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. Marek Krajewski, Seria Design, Warszawa 2010.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Poznaniu od 2002 roku, od 2007 pełni funkcję prezeski oddziału

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl