English version

Artykuły

Agnieszka Poźniak, Karina Jarzyńska, „Papieskie sanktuarium Maryjne” w Zakopanem-Krzeptówkach. Narracja mityczna, jej twórca i jej bohater

Ewa Serafin, Śpiew złotego ptaka. Interpretacja baśni Janiny Porazińskiej
Ptak Cezariusz z perspektywy antropologii

Hanna Urbańska, Wąż w żołądku człowieka (AT 286)

Małgorzata Czapiga, Mitologia miejsc opuszczonych: czarnobylska Zona
Recenzje

Jakub Z. Lichański, Mit a literatura fantasy

Bogdan Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra

Piotr Grochowski, Smutny koniec wiejskiej muzyki

Andrzej Bieńkowski, 1000 kilometrów muzyki. Warszawa – Kijów, Warszawa 2009

Michał Wolski, Wokół cyfrowych zagadnień folklorystyki

Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańcarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl