English version

Artykuły

Agata Firlej, Nie wierzcie im! O czeskich mistyfikacjach

Paulina Sekita, Czas i przestrzeń w ludowej bajce zwierzęcej.
(Na przykładzie opowieści z motywem kota)

Patrycja Trzeszczyńska, Mityzacja przestrzeni i poetyka krajobrazu:
ukraiński step w polskiej i ukraińskiej kulturze

Aleksandra Rzepkowska, „Migawki ze słuchawki”,
czyli życie miasta utrwalone na łamach lokalnej prasy

Tomasz Ratajczak, Od modlitewnika do sennika.
Książka religijna i quasi religijna w galicyjskich obiegach popularnych w XIX wieku. Próba typologii

Recenzje

Sabina Świtała, Bez zbędnych symplifIkacji o społeczności dziadowskiej

Piotr Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009

Ewa Łukaszyk, Zmagania z obcością: o tworzeniu, poszanowaniu i przekraczaniu granic

Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. Janusz Sidorek, Warszawa 2009

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl