English version

LUD – Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, został założony przez Antoniego Kalinę w 1895 r.
Nr ISSN 0076-1435

„Lud” jest znany i ceniony od lat jako czasopismo o ponad stuletniej historii i bogatej tradycji odzwierciedlającej dzieje polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Wiele pokoleń polskich etnologów zostawiło w nim ślad swej działalności, zarówno w zakresie etnograficznej dokumentacji kultury, jak i na polu teoretyczno-metodologicznym. Jest to jedyne etnologiczne czasopismo o takiej „głębi genealogicznej” w Polsce i jedno z niewielu podobnych w Europie. Od momentu założenia pisma w 1895 roku, było ono ściśle związane z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, instytucją, której rola w rozwoju polskiej etnologii jest nie do przecenienia. Od 1992 roku „Lud” jest jednocześnie organem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, co dodatkowo wzmocniło pozycję czasopisma.

Redakcja „Ludu” mieści się od 1968 roku w Poznaniu. W latach 1968-1987 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Józef Burszta, a od 1988 do 2006 roku – prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz. Od 2007 roku redaktorem naczelnym „Ludu” jest dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM.

Zobacz ostatni numer i numery archiwalne

REDAKTOR NACZELNY: prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

Zastępca redaktora naczelnego: dr Jacek Bednarski

Sekretarz redakcji: dr Natalia Bloch

Redaktor: Roman Bąk

Redaktor tematyczny: prof. Teresa Smolińska (folklorystyka)

Redaktor językowy: dr Katarzyna Majbroda

Rada redakcyjna: Janusz Barański, Michał Buchowski, Elżbieta Goździak (Waszyngton), Chris Hann (Halle/Saale), Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Gabriela Kiliánová (Bratysława), Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Alexandra Schwell (Wiedeń)

Adres redakcji:

61-614 POZNAŃ, UL. UMULTOWSKA 89d
TEL. + 48 (61) 829 13 64, + 48 (61) 829 13 85. 
FAX: + 48 (61)  829-64-57.

e-mail: danagaw@amu.edu.pl; jbed@amu.edu.pl; nbloch@amu.edu.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW zobacz>

„Lud” znajduje się wśród czasopism wymienionych na listach ERIH oraz ERIH Plus.  Jest indeksowany w kilku innych ważnych bazach, w tym w bazie Scopus i CEJSH. Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie „Lud” autor uzyskuje 10 punktów, zgodnie z punktacją podaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do czasopism umieszczonych na liście ERIH.

<<Uwaga: informujemy, że poczynając od roku 2013, w związku ze zmianami w organizacji prac redakcyjnych, artykuły do bieżącego tomu „Ludu” będą przyjmowane do 31 marca.>>

Zasady recenzowania artykułów do „Ludu”

Przeczytaj wybrane artykuły z LUD-u na stronie
www.pia.org.pl/22-cyfrowa-etnografia

Ostatnia aktualizacja / styczeń 2015 r.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl