English version

Artykuły

Sławomir Bobowski, Obcy – mój bliźni. Konflikt kulturowy w Czarnej sukni Bruce’a Beresforda i Briana Moore’a

Michał Głuszkowski, Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców

Bożena Olszewska, Śmiechu warte, czyli o humorze w poezji i folklorze dziecięcym

Recenzje

Daniel Kalinowski, Kaszuboznawstwo w medium czasopiśmienniczym,

„Acta Cassubiana”, 1999: t. I; 2000: t. II; 2001: t. III; 2002: t. IV;  2003: t. V; 2004: t. VI; 2005: t. VII; 2006: t. VIII;  2007: t. IX; 2008: t. X

Krzysztof Krasuski, Z Galicji do Galilei przez Wrocław,

Anna Federbusch-Ophir, Z Galicji do Galilei. Dzieje mojego życia, Warszawa 2009

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl