English version

Artykuły
Wojciech Kędzierzawski, Oralność i codzienność. Ludowa kultura średniowiecza w historiografii Arona Guriewicza

Jerzy Kroczak, Brud i śmiech. Schizmatyckie sakramenty i zwyczaje według Kasjana Sakowicza

Roch S u I i m a, Niezwyczajne sytuacje wobec historycznej zmienności kulturowych modeli świata

Barbara Koc, Motywy satanistyczne w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta

Agnieszka Dylewska, Motywy w podaniach z polskich i niemieckich zbiorów prowincji poznańskiej (1815-1918)

Ewa Serafin, Cudowny świat baśni Józefa Ondrusza

Barbara P a b i a n, Między folklorem a kulturą masową. Wątek procy w transmisji ustnej Częstochowskiego

Anna Drukała, Freestyle battles, czyli kulturotwórcza funkcja werbalnych pojedynków

Anna G. Piotrowska, Międzynarodowe spory wokół fenomenu flamenco w perspektywie historycznej
Recenzje
Roch Sulima, Profesjonalizacja teorii antropologicznej. A co z folklorystyką?

   Marcin Brocki, Antropologia. Literatura - dialog - przekład,
   Wrocław 2008

Marek P a w l ak, ,,Etnografia etnografii”, czyli ludoznawcze wędrówki po Tatrach

   Janina Radziszewska, Biblioteka opowieści. Wizerunek górali
   tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Wrocław 2009

Krzysztof B i I i ń s ki, W krainie upiorów

   Anna Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir 
   i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008

Krzysztof B i li ń s ki, O literaturze polsko-czeskiego pogranicza

   Libor Martinek, Życie literackie na Zaolziu 1920-1945. 
   Wybrane zagadnienia, Kielce 2008

Franciszek M. Rosiński, Z Kresów Wschodnich na Sybir

   Anna Kubajak, Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci,
   Krzeszowice 2009

Franciszek M. Rosiński, Doroczne świętowanie w Polsce

   Janusz Kamocki i Jacek Kubiena, Polski rok obrzędowy,
   Kraków 2008

Małgorzata Łoboz, „Marzyłem jeno o ciszy … „. Na zapleczu pracowni Władysława S. Reymonta

   Barbara Koc, Kronika życia i twórczości
   Władysława St. Reymonta, Legnica 2007

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl